Wat doet een diëtist?

Uitgangspunt, eten moet met name lekker en gezellig zijn!

Lidy Plettenburg

Een diëtist analyseert uw voedings- en bewegingsgewoonten en geeft aan de hand daarvan advies. Dit alles in overleg met u. Het advies moet passen in uw leefgewoonten en bij uw voorkeuren. Anders is het voor u niet vol te houden op langere termijn. Ook coacht en steunt de diëtist u bij het aanleren van nieuwe gewoontes, om deze eigen te maken en vol te houden. Blijvende leefstijlveranderingen geven een blijvend resultaat.

De diëtist is niet iemand, in tegenstelling met wat wel eens gedacht wordt, die verbiedt of verplicht. Er wordt vooral gekeken wat wel kan. Met als uitgangspunt dat het eten lekker en gezellig kan blijven.