Wat doet een diëtist?

Uitgangspunt, eten moet met name lekker en gezellig zijn

Een diëtist analyseert uw voedings- en bewegingsgewoonten en geeft aan de hand daarvan advies. Dit alles in overleg met u. Het advies moet passen in uw leefgewoonten en bij uw voorkeuren. Anders is het voor u niet vol te houden op langere termijn. Ook coacht en steunt de diëtist u bij het aanleren van nieuwe gewoontes, om deze eigen te maken en vol te houden. Blijvende leefstijlveranderingen geven een blijvend resultaat.

De diëtist is niet iemand, in tegenstelling met wat wel eens gedacht wordt, die verbiedt of verplicht. Er wordt met name gekeken wat wel kan. Met als uitgangspunt dat het eten ook met name lekker en gezellig moet zijn.