Tarief

Kosten en zorgverzekering

De diëtist zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Dit houdt in dat 3 uur dieetadvisering vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Op het basispakket zit wel een eigen bijdrage. De eigenbijdrage geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. U kunt dit lezen in uw polisvoorwaarden. Sommige aanvullende pakketen vergoeden nog extra uren dieetadvisering. Ook dit staat vermeld in uw polisvoorwaarden. Voor mensen met diabetes, COPD en CVRM is er via de ketenzorg een vergoeding geregeld. Dit is afhankelijk van uw huisarts. Mocht de diëtist niet door uw verzekering vergoed worden dan ontvangt u zelf een rekening. Kosten: eerste consult 75 euro en vervolgconsult 30 euro. Voor het consulteren van de diëtist gelden de algemene voorwaarden. Om uw dieetadvisering vergoed te krijgen heeft u niet in alle gevallen een verwijzing nodig van uw arts raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.