Tarief

Kosten en zorgverzekering

Vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar wordt per kalenderjaar 3 uur dieetadvisering vergoed. Deze zorgkosten vallen onder het eigen risisco. Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Er zijn aanvullende pakketten die extra uren dieetadvisering vergoeden. Kijk hiervoor in de voorwaarden van uw polis.

Voor mensen met diabetes, COPD en CVRM is via de ketenzorg een vergoeding geregeld. Dit is afhankelijk van uw huisarts.

Mocht de diëtist niet door uw verzekering vergoed worden, dan ontvangt u zelf een rekening. Voor het eerste consult reken ik €80. Elk vervolgconsult kost €40.

Om uw dieetadvisering vergoed te krijgen, heeft u niet in alle gevallen een verwijzing nodig van uw arts. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Voor het consulteren van de diëtist gelden de algemene voorwaarden.